Svět vzdělání, z.s. vypisuje

Výběrové řízení na pozici lektora angličtiny


Hledáme českého lektora.

 

Výuka bude probíhat v budově ZŠ Křídlovická, Brno a ZŠ Svážná, Brno – Nový Lískovec.

 

Požadavky: vynikající znalost anglického jazyka včetně gramatiky a výslovnosti, schopnost práce s dětmi od první třídy, zodpovědnost, kvalifikace pro výuku angličtiny na základní škole (lektor).

 

Zahájení spolupráce: 1. 9. 2018

 

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis včetně pedagogické praxe

- scan dokladu o dosaženém vzdělání

- koncepce výuky (používané materiály, učebnice, metody)

- rozvrhová dostupnost (v dopoledních hodinách)

- návrh ceny za vyučovací hodinu

Kandidáti, kteří budou přizváni k osobnímu pohovoru, budou mít 20 minut prostor s 10 dětmi věku 1. třídy, přičemž budou moci využít jakékoliv vlastní materiály, techniku (k dispozici na místě bude PC+dataprojektor).

Osobní pohovory proběhnou ve středu 16. 5. 2018 od 9:30 hod..
 

Termín podání přihlášek: 15. 5. 2018, 15:00 hod.

Přihlášky zasílejte na info@svetvzdelani.cz (obdržíte potvrzení přijetí e-mailu).

 

 

 

Svět vzdělání, z.s.

www.svetvzdelani.cz

739992212