Svět vzdělání, z.s. vypisuje

Výběrové řízení na pozici lektora angličtiny


Hledáme českého lektora i rodilého mluvčího.

 

Výuka bude probíhat v budově ZŠ Březová nad Svitavou

 

Požadavky: vynikající znalost anglického jazyka včetně gramatiky a výslovnosti, schopnost práce s dětmi od první třídy, zodpovědnost, kvalifikace pro výuku angličtiny na základní škole (lektor).

 

Zahájení spolupráce: 1. 9. 2018

 

Náležitosti přihlášky:

- stručný strukturovaný životopis včetně pedagogické praxe

- scan dokladu o dosaženém vzdělání

- koncepce výuky (používané materiály, učebnice, metody)

- rozvrhová dostupnost (v dopoledních hodinách)

- návrh ceny za vyučovací hodinu

Kandidáti, kteří budou přizváni k osobnímu pohovoru, budou mít 20 minut prostor s 10 dětmi věku 1. třídy, přičemž budou moci využít jakékoliv vlastní materiály, techniku (k dispozici na místě bude PC+dataprojektor).

Osobní pohovory proběhnou v úterý 12. 6. 2018 od 10:00 hod..
 

Termín podání přihlášek: 10. 6. 2018, 20:00 hod.

Přihlášky zasílejte na info@svetvzdelani.cz (obdržíte potvrzení přijetí e-mailu).

 

 

 

Svět vzdělání, z.s.

www.svetvzdelani.cz

739992212

 

 

 

 

 

Svět vzdělání, z.s. announces

A selection process for the position of a lecturer of English


We are looking for a Czech lecturer and a native speaker.

 

The teaching will take place at the building of Březová nad Svitavou.

 

Requirements: The perfect knowledge of English language including the grammar as well as the pronunciation, the ability to work with children of young age and responsibility.

 

The beginning of cooperation: Sep 1, 2018

 

Application requirements:

- Brief CV including your teaching practice

- Scan of diploma of your highest education level

- Teaching concept (used materials, textbooks, methods)

- Personal availability (in the morning hours)

- Proposed price per lesson


The candidates, which will be invited for a face-to-face interview, are going to have 20 minutes for 10 children aged 6-7 years, while they will be allowed to use their own materials, technology (a computer and a data projector will be available). The personal interviews will be held on June 12, 2018 from 10:00 am.

 

The deadline of delivering your application: June 10, 2018, 8:00 pm.

Please, send your application to the email address: info@svetvzdelani.cz (you will be sent a confirmation email).

 

Svět vzdělání, z.s.

www.svetvzdelani.cz