Svět vzdělání

třídy s podporou výuky angličtiny, matematiky 

logiky a programování

 

Pracujeme na nových webových stránkách

 

Připravujeme školní rok 2019/2020

Infoschůzky a talentové zkoušky v jednotvilých městech proběhnou po Novém roce

Přihlášky k talentovým zkouškám je možné zasílat již nyní

 

Přihláška Word    -    Přihláška Pdf

Třídu Olomouc - více informací naleznete na stránce - výběrové řízení OL

 

 

Tento koncept vznikl v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově jako Třída Prostějov.

 

 

 

 

 

Představujeme vám náš koncept pro děti prvního stupně základní školy, který navazuje na běžný studijní program základní školy.
Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři kroužkové hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. 

 

Financování kroužkových a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů. Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a je vyučována metodou Watts English Wow, která je dětem velice blízká, hravou a zábavnou formou se učí cizí jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti, nejde o třídu pro nadané. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které mají za cíl zjistit potenciál dítěte. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.

 

 

Představujeme vám náš koncept pro děti prvního stupně základní školy, který navazuje na běžný studijní program základní školy.
Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři kroužkové hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. Financování nadstandardních a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.