Svět vzdělání - svět tříd s rozšířenou výukou 

 

Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků - termíny:

 

 

Třída Nový Lískovec 13. 3. 2018 od 18:00 hod. na ZŠ Svážná, Brno Nový Lískovec

Třída Líšeň 14. 3. 2018 od 18:00 hod. na ZŠ Horníkova, Brno Líšeň

Třída Opava 19. 3. 2018 od. 15:30 hod. na ZŠ Englišova, Opava

Třída Hrabůvka 19. 3. 2018 od 18.00 hod. na ZŠ Provaznická, Ostrava Hrabůvka

Třída Břeclav 20. 3. 2018 od 18.00 hod. na ZŠ Slovácká, Břeclav

Třída Olomouc 3. 4. 2018 od. 18:00 hod. na ZŠ Řezníčkova, Olomouc

Třída Pardubice 9. 4. 2018 od 18.00 hod. na ZŠ Staňkova, Pardubice

Třída Brno 10. 4. 2018 od 18:00 hod. na ZŠ Křídlovická, Brno

Třída Prostějov 12. 4. 2018 od 18:00 hod. na ZŠ Jana Železného v Prostějově

Třída Hrabůvka 22.11.2017 od 18.00 hod. na ZŠ Provaznická, Ostrava Hrabůvka

 

 

Tento koncept vznikl v roce 2012 na ZŠ J. Železného v Prostějově jako Třída Prostějov.

 

 

 

 

Představujeme vám náš koncept rozšířené výuky pro děti prvního stupně základní školy. Jedná se o navázání na běžný studijní program základní školy, který je doplněný o jednu vyučovací hodinu denně. Veškerá výuka probíhá ve škole a přímo navazuje na rozvrh třídy. Výuka je rozšířena o tři hodiny anglického jazyka, o jednu hodinu logiky a jednu hodinu osobnostního rozvoje. Hodiny angličtiny jsou navíc půlené – pro skupinku jedenácti žáčků a oproti angličtině jsou půlené dvě hodiny matematiky a jedna hodina českého jazyka. 

Financování nadstandardních a půlených hodin je prováděno z měsíčních příspěvků rodičů. Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči.

Na hodině osobnostního a psychologického rozvoje se děti různými způsoby učí mimo jiné etice a správnému chování.

Angličtinu vyučuje profesionální lektorka a je vyučována metodou Watts English Wow, která je dětem velice blízká, hravou a zábavnou formou se učí cizí jazyk přirozeně, podobně jako jazyk mateřský. Výuka lektorky je doplněna hodinami s rodilým mluvčím, které slouží hlavně k nácviku výslovnosti, hodiny jsou konverzační. Výuka Angličtiny bude systematicky směřovat k certifikovaným zkouškám Cambridge English.

Hodiny matematiky jsou vyučovány Hejného metodou, která neučí děti matematiku, ale matematicky myslet. Tato metoda opět velice přirozeně dětem otevírá cestu k matematice, která se tak stává nejoblíbenějším předmětem a navazuje na hodiny logiky, kde děti procvičují logicky myslet. Skládá se z matematických prostředí, ve kterých děti velice rychle získávají jistotu a tato prostředí je provází po celé studium. Hejného metoda je skvělá také v oblasti spolupráce dětí v hodinách, která se dál prolíná i do ostatních předmětů a celková atmosféra ve třídě se stává přátelštější, metoda pracuje s chybou, chyba je žádaná, posouvá děti dopředu, děti se skutečně chybami učí a takto získané poznatky jim zůstávají hluboce uloženy.

Často se setkáváme s tím, že mají rodiče z této metody obavy. My o tom víme a tak hned na začátku školního roku připravujeme pro rodiče školení, tak zvanou „Kavárnu pro rodiče“. Jde o neformální setkání s rodiči, kde rodiče získají představu, o čem tato metoda je a jak s dětmi doma pracovat. Další školení pak provádí paní učitelka třídní na třídních schůzkách dle potřeby.

Koncept je určen pro všechny děti, nejde o třídu pro nadané. Přihlášené děti se zúčastní přijímacích pohovorů, které mají za cíl zjistit potenciál dítěte. Podrobné informace se dozvíte na informačních schůzkách, o kterých vás budeme aktuálně informovat.